Barnehagens satsingsområde
Barnehagens satsingsområde
Pedagogisk: Barnehagens satsingsområde
-kropp, bevegelse, mat og helse
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. (Kunnskapsdepartementet, 2017)
 
Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi legger til rette for at barna skal få daglig mulighet til lek og fysisk aktivitet. Kroppen og bevegelseserfaringene er tett knyttet til utvikling av barns selvoppfatning. Derfor er det viktig at barn blir kjent med egen kropp, tilegner seg kunnskap rundt kroppens behov for balanse mellom aktivitet og hvile, og opplever mestring gjennom bevegelser.
 
Kolåsbakken barnehage har vi en egen kokk. Han sørger for sunne og varierte måltider barnehagen. Han har ansvaret for vår grønnsakhagen, samt mindre grupper han inkluderer i dyrkeprosessen. I tillegg har han grupper på kjøkkenet der de er med på selve matlagingsprosessen. Ved at barna opplever medvirkning i mat- og måltidsaktiviterer, vil dette kunne motivere barna til å spise sunnere mat, samt gi dem en forståelse for hvordan sunn mat kan være med på å fremme en god helse (Utdanningsdirektoratet, 2017).
Aktuelt