Rammeplan
Rammeplan for barnehager
Pedagogisk: Rammeplan
Rammeplanen er et lovdokument som alle barnehager i Norge må følge. Denne gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
Aktuelt